Вітаю Вас, Гість
Сьогодні: Понеділок, 24.04.2017, 07:22
Звіт про методичну роботу 2013-2014 н.р.

Звіт  про роботу

методичної служби відділу освіти

Ладижинської  міської ради

за 2013-2014 н.р.

Організаційно-методична діяльність ММК

 Діяльність методичного кабінету відділу освіти Ладижинської міської ради у 2013/2014 н.р. здійснювалася відповідно до нормативних документів, які регламентують організацію методичної роботи: Законів України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), Положення про районний (міський) методичний кабінет, а також відповідно до завдань, визначених у наказі міського відділу освіти від 02 вересня 2013 року № 305 "Про організацію методичної роботи в 2013-2014 навчальному році». Діяльність міської методичної служби, загальноосвітніх шкіл, дошкільних закладів була спрямована на вирішення методичної проблеми «Формування професійної компетентності учасників освітнього процесу шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес», яка знайшла широке відображення у роботі методичної ради ММК, міських  методичних об’єднань,   теоретично - практичних семінарів, тематичних виставок та професійних конкурсів. Головним завданням науково – методичної  роботи  стало надання  дієвої допомоги педагогічним кадрам у реалізації вимог сьогодення, удосконалення й підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки,  активізація творчого  потенціалу всіх учасників навчально – виховного процесу.

            Протягом  2013/2014  навчального року ММК спрямовував  свою діяльність на такі питання:

-         удосконалення структури методичної роботи з педагогічними кадрами на основі особистісно орієнтованого підходу;

 • формування цілісної системи науково-методичної роботи на основі принципів наступності, діагностичного підходу, практичної та адрес­ної спрямованості;
 • удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу на засадах гуманізації освіти, створення умов для підвищення соціального статусу вчителя, зміцнення навчально-методичної бази освітніх закладів, їх комп’ютеризації, максимального забезпечення учнів загальноосвітніх закладів підручниками і навчальними посібниками, сприяння творчій та науково-дослідницькій діяльності учнів, педагогів;
 • розвиток творчого потенціалу педагогів, керівників закладів освіти, підвищення професіоналізму, компетентності.

       Методична робота з педагогічними кадрами реалізовувалася на основі аналізу  діяльності  18 методичних об’єднань, 36 інтегрованих теоретичних та практичних семінарів,  творчих груп, професійної майстерні вихователів ГПД, «Школи молодого вчителя» та  диференційованого підходу до ви­бору форм, змісту, методів і засо­бів підвищення професійної компетентності  педагогічних працівників.

      У ЗНЗ міста працює 269 педагогічних працівників, з них  91  (34%)  - спеціалісти вищої категорії, 49 (18%)- спеціалісти І категорії, 40 (15%) - спеціалісти ІІ категорії, 79 (33%) -  спеціалісти.  46 учителів     мають звання  «Старший вчитель», 13 - «Учитель-методист».

         Зростанню рівня педагогічної майстерності освітян сприяють курси підвищення кваліфікації, для проходження яких створено відповідні умови. У 2013-2014 н.р. виконано план курсів підвищення кваліфікації на 100%. Із року в рік зростає кількість високопрофесійних педагогів. Досвід їхньої роботи обговорюється на засіданнях педрад, радах методкабінету.   

     Міський методичний кабінет проводить системну роботу щодо вдосконалення й посилення стимулюючої ролі атестації в професійному зростанні педагогічних кадрів.

      На виконання Указу Президента України, наказу МОН, Типового положення про атестацію педагогічних працівників, розділу ІV «Умови та порядок присвоєння кваліфікаційної категорії» п.4,3 «…обов’язкове володіння кожним учителем ІКТ» у березні 2014 р. на базі ЗОШ №2 24 учителі першої та вищої категорії демонстрували рівень володіння ІКТ. У результаті, визначено, що  10 педагогів володіють комп’ютером на рівні експертів, 11чол.- активні користувачі, 3чол - пасивні.

      На виконання регіонального дослідницько-пошукового проекту «Модернізація початкової школи на засадах нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти» у березні 2014 року на базі ЗОШ №2 під керівництвом учителя інформатики Бондарець Т.С. було проведено навчання для 16 вчителів початкових класів. Заняття проводилися за навчальним планом Вінницького ОІПОПП. Усі слухачі отримали сертифікати, які надають право вчителям викладати у початковій школі  навчальний предмет «Інформатика».

       За результати роботи ММК, відділу освіти у 2013/2014 н.р. атестовано 62 педагоги. 

 Присвоєно та підтверджено кваліфікаційну категорію:

- вищу – 24 ос.

- 1 категорію – 9 ос.

- 2 категорію – 8 ос.

- тарифні розряди - 21ос.

Присвоєно та підтверджено педагогічні звання:

- «вчитель–методист» - 1ос.

 - «старший вчитель» - 10 ос.       

- «старший викладач» - 1 ос.

- «вихователь-методист» - 2 ос.

- «старший вихователь» - 2 ос.

 

Науково-методична діяльність ММК

        Колегіальним органом управління методичною роботою в місті є методична рада ММК. Протягом навчального року проведено 4 засідання методичної ради, на яких розглядалися питання про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами та затвердження структури методичної роботи, розгляд та затвердження річних планів роботи міських методичних об’єднань, творчих груп. Велика увага приділялась роботі міських методичних об’єднань, моніторингу, пошуково-дослідницькій роботі, розгляду  узагальнених матеріалів із досвіду роботи вчителів.

       Методисти та керівники методичних об’єднань зосередили свою увагу на вирішенні актуальних проблем навчально-виховного процесу:

 • підвищення якості навчально-виховного процесу з метою покращення навчальних досягнень учнів;
 • модернізації змісту, форм розвитку професійної компетентності та культури вчителів;
 • вивченні, апробації та впровадженні в практику ППД, наукових ідей, інноваційних технологій навчання;
 • організації творчої, пошукової, науково-дослідницької  роботи методистів методкабінету, педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів;
 • здійсненні постійного моніторингу показників роботи навчальних закладів, окремих педагогічних працівників, управлінських рішень для ліквідації прогалин у роботі, для вдосконалення педагогічної діяльності;
 • проведенні заходів щодо стовідсоткового оволодіння учителями загальноосвітніх навчальних закладів  основ ІКТ.

        Протягом навчального року проведено 3 наради для керівників міських методичних об’єднань, на яких розглянуто інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у 2013/2014 навчальному році, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  у системі загальної середньої освіти, програмне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, планування роботи міських методичних об’єднань на наступний рік.

        З метою удосконалення управлінської діяльності керівників шкіл було проведено семінари на базі ЗОШ №2 з проблеми «Сучасні тенденції управління закладом» та МНВЦ «Оптимізація та забезпечення оптимальних умов для функціонування навчального закладу», який завершився майстер-класом.

        Заступники директорів з навчально-виховної та виховної роботи підвищували  педагогічно-управлінську майстерність шляхом участі в семінарі – тренінгові «Прийняття управлінських рішень» за участю доцента кафедри  методології   управління освітою Вінницького ОІПОПП Кієнко-Романюк Л. О.

        Заступники директорів з ВР розвивали свою управлінську діяльність на семінарах – практикумах «Система роботи з класними керівниками: шляхи звільнення від стереотипів та шаблонів»(ЗОШ№4)

       Слід зауважити, що, на жаль, не були проведені семінари для заступників директорів з НВР та ВР у ЗОШ №3, №1.                 

       На високому науково-методичному й організаційному рівні в минулому навчальному році працювали міські методичні об’єднання, про що свідчать здобутки вчителів у різноманітних конкурсах та виставках, досягнення учнів в обласних олімпіадах, творчих конкурсах, спортивних змаганнях. Керівники міських методичних об’єднань активно працювали в напрямку  ознайомлення педагогів з новою педагогічною інформацією, створення передумов для саморозвитку вчителів.

        Відповідно до планів ММО на базі навчальних закладів міста проведено  теоретичні та практичні семінари, у яких взяли участь  педагогічні працівники. Слід відзначити результативність та належний методичний рівень проведення практичних семінарів  для вчителів:

 • початкових класів «Розвиток творчого мислення учнів початкової школи» (Ладижинська ЗОШ №1);
 • фізики та інформатики «Розвиток критичного мислення та заохочення до пошуку вирішення проблемних ситуацій при вивченні фізики» (Ладижинська ЗОШ №2);
 • світової літератури «Взаємодія наукових і навчальних шляхів у формуванні читацької культури учнів» (Ладижинська ЗОШ №2).

Протягом навчального року при ММК працював «Методичний консультпункт», методистами надано  індивідуальні консультації різним категоріям педагогічних працівників з питань методики та організації навчально-виховного процесу, атестації, планування роботи ММО, моніторингу навчальних досягнень учнів, програмного забезпечення варіативної частини навчальних планів тощо.

Проведено 7 нарад заступників директорів з навчально-виховної роботи, на яких обговорено питання  організованого початку  нового 2013/2014 навчального року, доведено до відома розпорядження та інформаційні листи Міністерства освіти та науки,  Департаменту науки і освіти Вінницької ОДА, ВОІПОПП, розглянуто методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін, заслухано питання щодо результатів участі учнівських команд у предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах, розглянуто питання виконання навчальних програм, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, моніторингу навчальних досягнень учнів міста, участі педагогічних працівників міста у професійних конкурсах, моніторингу якості проведення атестації педагогічних працівників, моніторингу якості викладання предметів, результативності роботи з молодими спеціалістами;  розглядались вимоги до ведення необхідної документації тощо. Така робота сприяла інформаційно-методичному забезпеченню навчально-виховного процесу, своєчасному доведенню інформації до педагогічних працівників та забезпечувала її оперативність, системність, повноту.

       Надання допомоги молодим учителям здійснювалось у міській Школі молодого вчителя. Заняття у формі консультацій, практикумів, ділових ігор проводили методисти ММК, практичні психологи та досвідчені вчителі. На підсумковому занятті ШМВ, яке відбулося у форматі «круглого столу» «Мої перші педагогічні знахідки» спільно з наставниками,  молоді педагоги презентували свої методичні доробки за навчальний рік у вигляді презентацій та запропонували варіанти роботи ШМВ на наступний рік.

      Педагогічні читання, які є важливою складовою методичної роботи, відбулися в січні 2014 року. Для розгляду була обрана тема «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю». До проведення читання були залучені педагоги шкіл №1, 2, 3 та учні шкіл №2, 4.

        Упродовж 2013-2014 н.р. педагоги міста працювали над втіленням у практику основних завдань, визначених науково-методичною проблемою ММК та шкіл.

        Система методичної роботи в ЗОШ №2 була спрямована на розвиток творчого підходу, оволодіння новими педагогічними технологіями. У школі плідно працювали творчі групи з питань «Формування життєвих компетенцій підлітків засобами здорового способу життя» та «Створення оптимальних умов  для реалізації завдань Державного стандарту», робота яких урізноманітнювалась заходами з підвищення фахової майстерності (проведення відкритих уроків, семінарів із використанням педагогічних інновацій.   

       Науково-методична робота вчителів ЗОШ №3 була спрямована на втілення в практику проекту «Самоосвіта - шлях до фахової компетентності педагога», у межах якого були проведені години психолога, тренінгові заняття, виставка - обмін досвідом за матеріалами самоосвіти. Реалізуючи методичну проблему «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес», учителі підготували збірку авторських напрацювань.

      Удосконалення педагогічної майстерності, розвитку творчого потенціалу учителів початкових класів ЗОШ №4 було забезпечено через роботу школи педагогічної майстерності (кер. Вітряк А.А.) з проблеми «Сучасний урок у початковій школі». У рамках роботи школи були проведені відкриті уроки, майстер - класи, «круглі столи». І як підсумок - звіт на засіданні методичної ради керівника школи з мультимедійною презентацією методичного посібника «Сучасний урок у початковій школі»

       Значна увага приділялась фаховому зростанню педагогів ЗОШ №1. Так, досить вдало організовано та проведено Тиждень педмайстерності та Декада молодого вчителя. На основі матеріалів Декади видано методичну збірку «На допомогу молодому педагогу». Методична робота педагогів усіх фахів була спрямована на реалізацію проекту «Обдарована дитина», підсумком якого стала збірка матеріалів «Робота з обдарованими дітьми».    

      З метою підготовки вчителів до реалізації змісту нових Державних стандартів, нових програм, методичного забезпечення  працювали творчі групи вчителів початкових класів із теми «Використання комп’ютерно-інформаційних технологій на уроках в початкових класах» (кер. Мартинюк О.П.), учителів історії з теми «Формування практичних навичок учнів 5-6 класів при роботі з історичними джерелами» (кер. Наконечна О. М.). Результатом роботи стали методичні посібники з відповідними методичними рекомендаціями та розробленими  уроками.

 

Участь педагогів навчальних закладів  у професійних конкурсах

Міським методичним кабінетом проводиться система роботи з педагогічними та керівними кадрами. У міжкурсовий період міським методичним кабінетом використовуються можливості розвитку професійної компетентності педагогів шляхом залучення їх до участі в обласних та міських науково-методичних заходах. Це семінари-практикуми, тренінги, консультації, майстер-класи, конференції для педагогічних працівників різних категорій. Професійному самовдосконаленню педагогічних працівників сприяла участь у професійних конкурсах. 

           Так,   активною учасницею П’ятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» в номінації «Інноваційна модель сучасної освіти» стала Войтюк Л.М., вчитель – методист ЗОШ№4, за роботу «Літературне краєзнавство в системі шкільної освіти» вона була урочисто нагороджена на обласній науково-практичній конференції дипломом Міністерства освіти і науки України за активне впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

          Високий професіоналізм і творчість щороку демонструють учасники конкурсу «Учитель року». Цього року в конкурсі взяли участь учителі початкових класів та трудового навчання. На рівні міста свої ЗНЗ представляли  Мартинюк О.П. (ЗОШ №2),  Куліковська Н.М. (ЗОШ №3), Ситковецька Л.І. (ЗОШ №4). Міським методичним кабінетом організовано проведення цього етапу у формі творчого представлення  підготовлених матеріалів, проведення відкритих уроків, самоаналізу результатів своєї та учнівської діяльності на уроці. Учасники конкурсу показали обізнаність із сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки в галузі дидактики,  методики  викладання відповідних  предметів. При проведенні уроків, під час захисту-презентації власного досвіду конкурсанти яскраво продемонстрували особистісні інтереси,  свій  світогляд  і вміння  вийти  за  межі свого предмета, показали  себе  фахівцями  високого  рівня - педагогами, здатними творчо реалізувати як традиційні форми і методи навчання, так і новітні освітні технології.  За підсумками набраних балів відповідно до протоколів журі переможцями міського етапу конкурсу «Учитель року-2014» в номінації «Початкові класи» стали: Мартинюк О.П.(ЗОШ №2) - 1місце, Куліковська Н.М.(ЗОШ №3) - 2місце. Лауреатом конкурсу в номінації «Трудове навчання» стала Ситковецька Л.І.(ЗОШ №4).  Усі учасники конкурсу нагороджені грамотами відділу освіти та грошовими преміями. Також Мартинюк О.П. взяла участь в обласному етапі конкурсу, де посіла 1 місце, і в 4 етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014», який проходив у Черкасах, де виборола 3 місце. Вона показала ґрунтовні теоретичні знання з педагогіки та психології, гідно презентувала досвід роботи на тему: «Соціалізація молодшого школяра в навчально-виховному процесі». На щорічному обласному форумі «Окрилені творчістю» вчителька була нагороджена дипломом Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА і за зайняте 3 місце - дипломом Центрального оргкомітету Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014» та представлена до нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України.

       Протягом року проводилася робота щодо узагальнення ефективного педагогічного досвіду. Методичною радою ММК узагальнено  ефективний досвід роботи кращих вчителів міста,  затверджено матеріали з досвіду роботи: «Проблемні ситуації на уроках математики» (Бевз О.Л., Ладижинська ЗОШ №2), «Формування практичних навиків безпечного та здорового способу життя» (Танченко Т.Л., Ладижинська ЗОШ №1), «Організація учнівського врядування – один із напрямків ціннісного ставлення до себе та до людей» (Мартинюк А.В., Ладижинська ЗОШ №4).

       З метою розвитку творчої активності педагогів, пропаганди перспективного педагогічного досвіду, підтримки творчої праці вчителя у квітні проводився міський конкурс «Кращий навчальний кабінет іноземної мови». У конкурсі, який складався з 2 етапів,  узяли участь зав. кабінетами 3-х шкіл міста. Під час І етапу члени журі знайомилися з матеріалами в кожному кабінеті, під час ІІ - кожен з учасників представив свою роботу у вигляді презентації. Переможцями стали Кучерява Т.В., ЗОШ №4 - 1 місце, Васюра В.А., ЗОШ №2 - 2 місце, Краєвська О.В., ЗОШ №3 - 3 місце.

      Також у грудні 2013р. проводився конкурс «Шкільна бібліотека», у якому взяли участь бібліотекарі ЗОШ №2, 4. Переможцем стала Юрчак М.І. (ЗОШ №4).

       Своїм творчим доробком освітяни міста діляться з педагогами області, сусідніх районів. Так, у листопаді  2013 р. на базі шкіл міста було проведено обласний семінар з екології на тему «Роль шкільного лісництва у здійсненні еколого-натуралістичної, природоохоронної та дослідницької роботи». За результатами семінару Департаментом освіти та науки Вінницької ОДА винесено подяку директорам шкіл, на базі яких проходив семінар.

     У цьому ж місяці проведено міжміський семінар (м.Жмеринка) заступників директорів з НВР з питання «Методичне забезпечення професійної компетентності педпрацівників шкіл міста».       

 

Робота з обдарованими дітьми      

  Міський методичний кабінет на виконання Указу Президента «Про проведення року учнівської творчості»  здійснював супровід навчання й виховання обдарованої учнівської молоді. Методкабінет щороку організовує проведення олімпіад з базових дисциплін, близько 50 учнівських конкурсів і 14 видів спортивних змагань.     Основні напрями такої роботи  сплановано на виконання Державних, обласних програм роботи з обдарованими дітьми та міської програми  «Обдарована дитина».

Створено банк даних  обдарованих дітей шкільного віку. Педагогічними працівниками у роботі  використовуються педагогічні технології на основі інтенсифікації діяльності учнів:  інтерактивні методи навчання і виховання, проблемне навчання, проектні технології, технологія розвивального навчання.

       У навчальних закладах  визначені основні напрями роботи з обдарованими учнями: розвиток організаторських здібностей учнів у роботі органів учнівського самоврядування, організація інтелектуальних конкурсів, науково-дослідницької роботи, краєзнавчо-пошукової роботи та музейної справи, організація роботи гуртків за інтересами, спортивних секцій на базі шкіл.

        Так, у  2013-2014 н.р. предметні олімпіади проведено з 17 навчальних дисциплін та 2 предметів (укр.. мова, математика) в початкових класах. Учасниками ІІ етапу олімпіад стали 362 учні, що становить 29% від загальної кількості учнів 4, 6-11 класів. Цього року призерами ІІ етапу стали 148 учнів.  У ІІІ (обласному етапі) взяли участь 42 школярі, із них 12 посіли призові місця. Через поважні причини школярі не взяли участь у ІІІ етапі  олімпіад з російської мови, трудового навчання, англійської мови. Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад у 2013/2014 н.р. стали

    - Кравченко Єва - уч. 9 кл. ЗОШ №3 (3м.- укр.м., 3м.- біологія)

    - Дідик Анна - уч.10кл. ЗОШ №4 (2м.- укр.м., 3м.- історія)

    - Загорійчук Тетяна - уч.11кл. ЗОШ №2 (3м.-укр.м., 2м.- правознавство)

    - Калевич Олександр - уч.11кл. ЗОШ №2 (2м.-математ., 1м.-інформ., 2м .- економіка)

    - Підвашецький Гліб - уч.11кл. ЗОШ№3 (2м.-екологія)

    - Яроменко Андрій - уч. 9кл. ЗОШ№2 (3м.-нім.мова)

    - Деркач Богдана - уч.11кл. ЗОШ№4 (3 м.- нім.мова)

        Четверо учнів ЗОШ №3, 4 брали участь у фінальному етапі Міжнародного конкурсу з розв’язання логічних математичних задач.

   Учні, які навчалися в МАН, зайняли призові місця в 3 етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт:

- в секції  «Технологічні процеси та перспективні технології» Калевич Олександр, уч. 11кл. ЗОШ №2;

- в секції «Науково-технічна творчість та винахідництво» Бородавка Андрій, уч. 11кл. ЗОШ №2;

- в секції «Науково-технічна творчість та винахідництво» Довбуш Олександр, уч. 11кл. ЗОШ №2.

     Кращими знавцями української мови та математики серед  школярів 4 класів стали

- Звягіна Ірина – ЗОШ №2

- Біда Ілля – ЗОШ №2.

      Участь обдарованих дітей у різноманітних інтелектуальних і конкурсних випробуваннях, навчальних семінарах, турнірах є традиційними способами виявлення та розвитку цієї категорії дітей. У міському етапі Міжнародного конкурсу ім.. П.Яцика, спрямованого на зміцнення державотворчої функції української мови, взяли участь 72 учні 3-11класів. В обласному етапі переможцями стали:

- Лехман Владислава - уч.5кл. ЗОШ №4 (1 місце)

- Яроменко Андрій - уч.9кл.ЗОШ №2 (2 місце)

       У мовно-літературному конкурсі ім.. Шевченка в ІІ етапі взяли участь 49 учнів, у ІІІ  Світлинець Дарія, уч. 6кл. ЗОШ №3, посіла 1 місце.

       В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінації «Література» учениці ЗОШ №4 Власюк Анна (8 клас) та Іщенко Ярослава (7 клас) зайняли 3 місце, також 3 місце в номінації «Історія України та державотворення» в обласному етапі  зайняла Пронькіна Антоніна, уч. 11кл. ЗОШ №1.

       В обласному етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» в номінації «Літературно-спортивна міні-композиція» призерами стала команда ЗОШ №2 «Дивосвіт».

       У рамках обласного тижня екології учні 4 класу ЗОШ №2 в номінації «Екологічні стежини» зайняли 1 місце (вч. Кузьменко Н.М.). Черненко Анастасія, уч. 11 кл. ЗОШ №1, захистивши дослідницьку роботу з лісової справи, посіла 2 місце в обласному конкурсі.

       Призерами обласного конкурсу «Юний дослідник» стали учні ЗОШ №2    Мартиновська Юлія (2 місце), Мордань Маргарита (2 місце).

        Школярі ЗОШ №1, 3 взяли участь в обласному етапі конкурсу «Молодь обирає здоров’я», де, захистивши проект «Бережи здоров’я змолоду», посіли призові місця (1 -  Пронькіна Антоніна, уч. 11кл. ЗОШ №1, 2 місце - Альохіна  Оксана,  уч.11кл. ЗОШ №3).

      Учні навчальних закладів міста постійно беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських учнівських інтерактивних конкурсах "Кенгуру", "Левеня", "Колосок", "Лелека", «Гринвіч», «Орлятко».

       Щороку традиційно міським методичним кабінетом разом із відділом освіти за підтримки міської ради проводиться Свято обдарованої дитини, під час якого грамотами та грошовими преміями нагороджуються переможці Всеукраїнських, обласних, міських змагань, олімпіад, конкурсів у різних галузях науки, техніки, мистецтва. Стимулювання творчої активності дітей у різних формах є необхідною умовою розвитку їх потенціалу та одним із пріоритетних завдань методичної служби.

 

Організаційне та науково-методичне забезпечення виховної роботи

       Реалізація основних завдань і принципів виховання у ЗНЗ міста здійснюється відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11 класів ЗНЗ України, зміст виховання в яких представлено системою цінностей: ціннісне ставлення до себе, до сім'ї, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, до суспільства і держави.

Протягом року проведено 5 нарад заступників директорів з виховної роботи, на яких розглядалися питання:

 • організація роботи класних керівників у 5 класах;
 • забезпечення якості виховного процесу шляхом формування в учнів ціннісних орієнтирів;
 • робота лідерів учнівського самоврядування;
 • планування спільної роботи із практичними психологами, соціальними педагогами ЗНЗ та міським центром соціальних служб для молоді щодо профілактики правопорушень та формування здорового способу життя;
 • моніторинг виховної діяльності ЗНЗ за змістовою лінією «Ціннісне ставлення до себе»;
 • організація літнього оздоровлення, функціонування пришкільних таборів.

     Значна увага приділялась питанню створення ефективного виховного середовища  шляхом налагодження тісної співпраці педагогів, батьків та дітей. Так, до 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка з ініціативи учнів та за фінансової підтримки батьків було відкрито меморіальну дошку пам’яті поета. Батьки разом із дітьми беруть активну участь у шкільних та позашкільних заходах, конкурсах, огляді художньої самодіяльності «Проліски надії», спортивних змаганнях, акціях «Запали свічку», «Почуйте всі», «Серце до серця», «Посади дерево».

      У класних колективах шкіл постійно проводяться різноманітні заходи: години спілкування на змістовні теми, вікторини, виставки дитячих робіт, захисти проектів, конкурси, проводяться вибори президента, мера шкільного містечка, тематичні тижні та акції.

      Зросла роль міського навчально-виробничого центру «Спадщина» як координаційного центру виховної та організаційно-масової роботи в місті. У 2013-2014 н.р. в гуртках МНВЦ займались 1126 учнів, 584 учні охоплено гуртковою роботою в ЗНЗ.

      Організація виховного процесу є особливо актуальною у ситуації загострення проблем соціального буття. Тому питання виховної роботи перебувають на постійному контролі міського відділу освіти, заслуховуються на колегіях, нарадах керівників ЗНЗ міста.

       У той же час проблемними залишаються деякі питання, а саме:

 • видавнича діяльність установ освіти епізодична;
 • потребують оновлення форми науково-методичної роботи, яка здійснюється в школах району;
 • потребує доопрацювання індивідуальна робота з молодими вчителями з питань запровадження інноваційних технологій;
 • самоосвітньої діяльності керівних та педагогічних кадрів;
 •  організація і проведення моніторингових процедур, а саме: системний підхід до здійснення моніторингу, розширення мережі напрямів моніторингових досліджень; підбір та адаптація інструментарію оцінювання педагогічних об'єктів, явищ і процесів; підвищення компетентності адміністрації навчальних закладів щодо їх проведення; впровадження моніторингових процедур у методичну роботу з метою глибокого аналізу, порівняння, прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення методичної діяльності;
 • не завжди забезпечується системний, достатньо спланований підхід під час організації виховної роботи у ЗНЗ міста, що передбачає створення виховних програм, проектів виховання

Аналіз проведеної роботи за рік засвідчує удосконалення системи методичної роботи на місцях, що сприяло професійній самореалізації освітян через  включення їх у фахові конкурси, виставки, презентації, підготовку семінарів, педагогічних читань, засідань ММО, творчих груп, школи молодого педагога тощо. Але є ряд питань, які необхідно тримати на контролі та працювати над оновленням підходів до їх реалізації. Методичним кабінетам освітніх закладів потрібно переглянути проблемні питання, які дійсно адаптовані до проблем відповідного освітнього середовища, працювати над змістовим та інформаційним поповненням. Включатися в експериментальну роботу, зважаючи на потреби конкретного закладу. Зорієнтувати педагогічні колективи на методичну діяльність  як на систему. 

Додав: admin (05.11.2014) | Переглядів: 1637