Вітаю Вас, Гість
Сьогодні: Неділя, 30.04.2017, 09:06
Вихователям на замітку

Вихователям на замітку

       Відповідно Наказу МОН №572 від 12.05.14 року Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення навчальної літератури для дітей дошкільного віку вихователям ДНЗ рекомендовано застосовувати у своїй педагогічній діяльності навчальну літературу для дітей дошкільного віку розроблену і видану з відповідним грифом Міністерства освіти і науки України.

      Підбираючи навчальну літературу (навчальний посібник,енциклопедія,робочий зошит, альбом), вихователі повинні детально вивчити змістове наповнення навчального матеріалу посібника, який повинен відповідати  вимогам до укладання.

Рекомендації до укладання навчального посібника:

 •  чітке визначення вікової адресації і освітньої мети;
 • узгодження з положеннями Базового компонента дошкільної освіти щодо формування життєвих компетенцій за відповідними освітніми лініями;
 • забезпечення реалізації чинних комплексних чи/та парціальних освітніх програм або їх окремих змістових розділів;
 • опора на результати сучасних вітчизняних і зарубіжних наукових досліджень, здобутки перспективного педагогічного досвіду;
 • відповідність сучасним науково обґрунтованим і перевіреним практикою методикам, технологіям освітньої роботи, інтересам, можливостям і потребам розвитку дітей дошкільного віку;
 • інноваційна спрямованість, новизна, оригінальність авторських підходів до упорядкування, змістового наповнення, художнього оформлення;
 • передбачення трансляції інформації, завдань до дитини через дорослого, спільного опрацювання розвивально-навчального матеріалу шляхом читання/слухання, обговорення, відповідей на запитання, виконання завдань за малюнками, схемами тощо;
 • відсутність практичних завдань прикладного характеру на сторінках посібника (штрихування, креслення, малювання, розфарбовування, вирізування тощо), можливість багатократного використання посібника в освітній роботі з дітьми;
 • сприяння цілісному і різнобічному (фізичному, пізнавальному, мовленнєвому, соціально-моральному, емоційно-ціннісному, художньо-естетичному, креативному) розвитку дітей;
 • можливість творчого варіювання змісту з урахуванням потенціалу різних категорій дорослих користувачів, вікових та індивідуальних особливостей розвитку дітей.

Рекомендації до укладання енциклопедії:

 •  має чітку вікову адресацію;
 •  орієнтоване на інтереси, можливості, потреби розвитку дітей дошкільного віку;
 •  акумулює у собі основні знання з певних пізнавальних тем і окремих питань;
 •  містить науково достовірну, вивірену, бездискусійну (що не є наближеною, неперевіреною, науково не підтвердженою і не викликає суперечок, дискусій) інформацію з різних загальнопізнавальних тем, узгоджених зі змістом освітніх програм розвитку, виховання і навчання дітей  дошкільного віку та вимогами Базового компонента дошкільної освіти щодо формування життєвих компетенцій за відповідними освітніми лініями;
 •  поєднує наукову чіткість, стислість, лаконічність формулювань із логікою викладу матеріалу;
 •  вирізняється популярністю викладу, розрахованого на особливості сприймання, усвідомлення, збереження і відтворення інформації дітьми  дошкільного віку;
 • укладене без вживання вузькофахових термінів, професіоналізмів, розмовної, просторічної лексики, вставних слів і зворотів, емоційно забарвлених оцінок, скорочень;
 • передбачає трансляцію інформації до дитини через дорослого, спільне опрацювання розвивально-навчального матеріалу шляхом читання/слухання, обговорення, відповідей на запитання, розглядання малюнків, фотоілюстрацій, схем тощо;
 • не містить практичних завдань прикладного характеру на сторінках видання (штрихування, креслення, малювання, розфарбовування, вирізування тощо).

                              Рекомендації до укладання робочого зошита:

 • усі завдання в ньому унаочнені в малюнках, ілюстраціях, графічних схемах або інших наочних матеріалах;
 • за потреби завдання містять повні й часткові зразки виконання дій, а графічні вправи – ще й зорові орієнтири, підказки у вигляді крапок, стрілочок, пунктирних контурів та ін.;
 • завдання і способи їх виконання мають бути зрозумілими дитині-користувачу вже з їхнього ілюстративно-графічного викладу;
 • залежно від авторського задуму і концепції укладання для забезпечення зручності користування й самостійності дитини в опрацюванні вміщених завдань  різні  види  роботи  можуть  виокремлюватися спеціальними умовними позначками, наприклад, «Розфарбуй», «Намалюй», «Послухай», «Поміркуй», «Розкажи» тощо;
 • наочні матеріали, використані для викладу завдань, не повинні бути дрібними, містити багато додаткових деталей, які заважають сприйманню основного змісту зображеного;
 • для виконання самостійних графічних завдань із малювання, проведення з’єднувальних ліній у зошиті залишається достатньо вільного місця; для штрихування, розфарбовування, обведення не пропонуються дрібні зображення зі складними контурними конфігураціями;
 • для графічних вправ по клітинках і лініях пропонуються збільшені  порівняно з учнівськими зошитами ліновані основи;
 • завдання супроводжуються мінімізованими, лаконічними, конкретними інструкціями щодо змісту роботи і способів її виконання, сформульованими у зверненнях до дитини-користувача.

        Основній змістовій частині робочого зошита передує короткий вступ (переднє слово до педагогів і батьків), у якому викладаються роз’яснення цільового призначення і змістового наповнення видання, поради дорослим користувачам щодо організації роботи з матеріалами зошита. Вступ може супроводжуватися й зверненням до дитини-користувача з метою формування у неї інтересу до роботи з навчальною книжкою, правильної мотивації до навчально-пізнавальної діяльності й досягнення успіхів у підготовці до школи.

                                         Рекомендації до укладання альбому:

 • Подібно до інших видів навчальної літератури для дітей дошкільного віку, альбом має подвійну адресність: наочні матеріали і завдання до них адресовані дітям, а пояснювальний текст з методичними коментарями стосовно призначення даного видання й застосування його з освітньою метою – педагогам і батькам.
 •  Подвійною адресністю зумовлена й структура альбому, якою передбачаються такі складники: вступ, основна частина, методичні рекомендації.
 •  Вступ традиційно розкриває перед дорослим користувачем цільове призначення, специфіку комплектування альбому.
 •  Основна частина і є власне альбомом з повним набором розроблених автором/авторами  наочних  матеріалів.  Завдання  до запропонованої наочності можуть розміщуватися по-різному: у книжковому виданні  поряд із наочністю, у комплектному аркушевому виданні – на звороті карток, на внутрішньому і зовнішньому боці обкладинки або в окремих методичних рекомендаціях до альбому.

          Методичні рекомендації розкривають особливості організації освітньої роботи з матеріалами альбому, керівництва пізнавальною, мовленнєвою, художньо-практичною, образотворчою діяльністю дітей. Вони можуть містити методичні розробки основних форм організації дитячої життєдіяльності, зручних для опрацювання альбомних матеріалів, та орієнтовні переліки завдань з їх використанням. Залежно від обсягу методичних коментарів, загального обсягу і формату видання (книжкове чи аркушеве) методичні рекомендації входять до самого альбому, іноді поєднуючись зі вступним словом, або видаються окремою брошурою у комплекті з альбомом і докладаються до нього.

                                                                                                                             Методист ММК, Мантак Т.Д.

Додав: admin (15.10.2014) | Переглядів: 449