Вітаю Вас, Гість
Сьогодні: Середа, 29.03.2017, 20:53
Семінари ММО

Предмет

Вид семінару

Школа

Тема

Термін проведення

Українська мова і література

теорет.

№3

Яким має бути сучасний урок української мови й літератури?

листопад

 

практ.

№3

Яким має бути сучасний урок української мови й літератури – від теорії до практики

лютий

Зарубіжна література, російська мова

теорет.

№1

Стимулювання особи-стісного розвитку учнів та комунікативної компе-тентності за допомогою інтерактивних методів навчання

листопад

 

практ.

№1

Стимулювання особи-стісного розвитку учнів та комунікативної компе-тентності за допомогою інтерактивних методів навчання

березень

Математика

практ.

№1

Використання нестандартних форм роботи під час перевірки якості знань учнів

жовтень

 

теорет.

№2

Творчий підхід до вивчення математики

березень

Фізика, інформатика

теорет.

№2

Використання інформа-ційно-комунікаційних технологій на уроках фізики, інформатики та астрономії з метою активізації розумової діяльності учнів

листопад

 

практ.

№4

Діяльнісний підхід до викладання фізики, інформатики та астрономії

березень

Біологія, хімія

теорет.

№3

Реалізація завдань курсів «Біологія» та «Хімія» у 7 класі в умовах нового Державного стандарту шляхом удосконалення професійної діяльності вчителя

жовтень

 

практ.

№4

Сучасні інноваційні технології як найбільш ефективні засоби формування життєвих компетенцій учнів на уроках хімії та біології

березень

Географія

теорет.-

практ.

№4

Використання сучасних інформаційно-комуніка-ційних технологій у на-вчально-виховному про-цесі – запорука творчого зростання вчителя й роз-витку здібностей учнів

грудень

Іноземна мова

теорет.

№3

Розвиток  творчих здібностей учнів на уроках іноземної мови

грудень

 

практ.

№4

Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів

квітень

Початкові класи  (1)

теорет.

№3

Використання нових інформаційних (комп’ю-терних ) технологій у початковій школі

листопад

 

практ.

№3

Використання нових інформаційних (комп’ю-терних ) технологій у початковій школі під час уроків та у виховній роботі

березень

Початкові класи  (2)

теорет.

№2

Використання інформа-ційних комп’ютерних технологій на уроках у початкових класах

листопад

 

практ.

№3

Практичне використання інформаційних комп’ю-терних технологій на уроках у 2 класі

лютий

Початкові класи  (3)

теорет.

№2

Мета і результат уроку в контексті компетентні-сного підходу до навча-ння в початковій школі

листопад

 

практ.

№1

Активізація мислення та розвиток мовлення мо-лодших школярів через використання іннова-ційних освітніх техно-логій. Сучасний урок української мови: компетентнісно орієнто-вані цілі та структура.

березень

Початкові класи  (4)

теорет.

№1

Контрольно – оцінюваль-на діяльність учителя.

листопад

 

практ.

№4

Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі впровадження проектної технології.

березень

Естетичні науки

практ.

№3

Використання ІКТ у викладанні естетичних дисциплін

листопад

 

теорет.

№2

Методичні та дидактичні основи викладання пред-метів естетичного циклу

січень

Фізична куль-тура, захист Вітчизни

теорет.-

практ.

№1

Особливості вивчення предмету «Захист Вітчизни». Морально-психологічна підготовка юнаків до служби в Збройних силах України в сучасних умовах

жовтень

 

теорет.-

практ.

№4

Розширення функціо-нальних можливостей систем організму дитини шляхом цілеспрямовано-го розвитку основних фізичних якостей, природних здібностей учнів 1-4 класів

березень

Вихователі ГПД

теорет.-

практ.

№4

Організація ігрової діяльності в режимі групи продовженого дня

березень

Шкільні бібліотекарі

теорет.-

практ.

№4

Бібліотека – сучасний інформаційний центр

жовтень

Додав: admin (11.09.2015) | Переглядів: 176