Вітаю Вас, Гість
Сьогодні: Понеділок, 24.04.2017, 07:30
Учитель року 2016

УКРАЇНА

ЛАДИЖИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ДКУД _________        

Н А К А З

30.11.2015

Ладижин

          № 372

 

 Про проведення конкурсу

“Учитель року-2016”

 На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489  «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638, рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2014 року №4/2-19, наказу Міністерства освіти і науки України № 969 від 24.09.15 року «Про проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2016» та з метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної компетентності, популяризації педагогічних здобутків

 

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Провести у грудні 2015 року І тур  конкурсу „Учитель  року-2016” у номінаціях:  «Англійська мова», «Історія», «Захист Вітчизни», «Математика».  
 2. Створити і затвердити оргкомітет з проведення міського конкурсу «Учитель року-2016» та журі  (додаток №1,2)
 3. Затвердити порядок проведення конкурсу  «Учитель року-2016» (додаток №3)
 4. Міському методичному кабінету:     

         Забезпечити організаційний та науково-методичний супровід прове­дення міського туру Конкурсу у відповідних номінаціях згідно з рекомендаціями щодо проведення конкурсу «Учитель року – 2016»

   5. Матеріали для участі у другому турі Конкурсу подати до канцелярії КВНЗ «ВАНО» до 25 грудня 2015 року.

6.  Директорам шкіл:

  Матеріали для участі у  міському Конкурсі подати до ММК  до 10 грудня 2015 року на     паперових  носіях  згідно з додатками (додаток 4,5,6).

7. Контроль за виконанням  наказу покласти на завідуючу ММК Яроменко Л.О.

         

Начальник відділу освіти                                                                       Ю.В. Журба

Яроменко  6-18-79

 

 

                                                                                                                           Додаток  1

                                                                                                                         до наказу № 372

                                                                                                                         від   30.11. 2015 року

  

                                                СКЛАД  ОРГКОМІТЕТУ

                                                        міського конкурсу

Голова оргкомітету – Журба Ю.В., начальник відділу освіти

 Завідуюча ММК – Яроменко Л.О, заступник голови оргкомітету.

Секретар оргкомітету – Мантак Т.Д.  

Члени оргкомітету:

Голова профспілки  Іванова А.О.

Півошенко І.В., методист ММК

Харжевська Л.Д., методист ММК

Зінько О.М., психолог ММК

Зінько С.А., методист ММК

Мельник Г.М., методист ММК

 

                                                                                                             

                                                                                                                           Додаток  2

                                                                                                                         до наказу № 372

                                                                                                                         від   30.11. 2015 року

 

Журі конкурсу.

 1. Спеціалісти та методисти ММК  відділу освіти:

Кандиба О.Г.

Яроменко Л.О.

Зінько С.А.

Харжевська Л.Д.

Півошенко І.В.

Мельник Г.М.

Мантак Т.Д.

Кучерява Т.В.

 1. Педагоги-фахівці

Бевз О.Л.

Кравченко І.М.  

Наконечна О.М.

Краєвська О.В.

 1. Голова міського комітету профспілки 

Іванова А.О.

 

 

                                                                                                                           Додаток  3

                                                                                                                         до наказу № 372

                                                                                                                         від   30.11. 2015 року

 

 

ПОРЯДОК   ПРОВЕДЕННЯ

міського етапу конкурсу «Учитель року - 2015»

 1. Конкурсанти подають необхідні документи до 10 грудня 2015 року на  паперових  носіях  згідно з додатками (додаток 4,5,6).
 2. До 21 грудня 2015 року відбуваються всі конкурсні випробування:
 • урок;
 • самоаналіз уроку;
 • презентація «Педагогічне кредо» (тривалість – 5 хвилин);
 • майстер-клас «Я роблю це так» (тривалість – 30 хвилин).
 1. До 25 грудня 2015 року подаються  матеріали переможців для участі в ІІ етапі конкурсу.
 2. Нагородження переможців відбувається на січневій педагогічній конференції

 

 

                                                                                                                              Додаток  4

                                                                                                                         до наказу № 372

                                                                                                                         від   30.11. 2015 року

Перелік    матеріалів

учасника міського туру Всеукраїнського

конкурсу «Учитель року - 2015»

 

Для участі в  міському  турі Конкурсу необхідно подати:

 • особисту заяву на ім'я голови міського оргкомітету про участь у Конкурсі (написана власноруч) (додаток 4);
 • анкету учасника Конкурсу встановленого зразка, засвідчену  особистим підписом (додаток 5 );
 • посилання на особистий блог учасника конкурсу.

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                Додаток  5

                                                                                                                         до наказу № 372

                                                                                                                         від   30.11. 2015 року

 

Голові міського  оргкомітету всеукраїнського конкурсу

«Учитель року-201

______________________________

(ПІБ – повністю)

______________________________

(посада, місце роботи)

__________________________________________________________________________________________

 

ЗАЯВА *

Прошу допустити мене до участі у першому (міському) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015» в номінації «______________»

                                                                                                                                                              (вказати номінацію)

З умовами конкурсу ознайомле(на/ий) і погоджуюсь.

 

__________________                                                                  _________________

          (дата)                                                                                   (підпис)

* заява пишеться власноручно

 

 

                                                                                                            Додаток  6

                                                                                                                         до наказу № 372

                                                                                                                         від   30.11. 2015 року

 

АНКЕТА

учасника міського  туру

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 201

 

1.

Прізвище, ім’я та по батькові

2.

Дата  і місце народження

3.

Повна домашня адреса з поштовим індексом, телефон, e-mail

4.

Паспортні дані (серія, №, ким, коли виданий, адреса реєстрації)

5.

Ідентифікаційний код

6.

Які навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом

7.

Місце роботи (повна назва, адреса, телефон закладу, e-mail)

8.

Стаж роботи:    загальний,

9.

у тому числі педагогічний:

10.

Кваліфікаційна категорія

11.

Звання

12.

Державні нагороди, відзнаки (обов’язково рік нагородження)

13.

Класи, в яких викладаєте

14.

Педагогічне кредо

15.

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуєте

16.

Власний особистісний і педагогічний портрет (у формі короткої замітки обсягом до однієї сторінки)

17.

Даю згоду на внесення інформації в базу даних та публікацію матеріалів в періодичних та інших освітянських  виданнях з можливим редагуванням

18.

Підпис учасника _____________________                           

Дата______________________

 

 

                                                                                                                              Додаток  7

                                                                                                                         до наказу № 372

                                                                                                                         від   30.11. 2015 року

 

Критерії оцінювання конкурсного випробування «Урок»

 

Критерії оцінювання

Показники

Фахова

компетентність

Ґрунтовні педагогічні та дидактичні знання

Науковість викладення навчального матеріалу

Доступність викладення навчального матеріалу

Використання інноваційних педагогічних технологій (інформаційно-комунікаційних тощо)

Застосування власних інноваційних розробок

Методична компетентність

Вільне володіння навчальним матеріалом

Активізація пізнавального інтересу учнів

Організація самостійної діяльності учнів на уроці

Об’єктивне оцінювання навчальних досягнень

Досягнення мети й завдань уроку

Психолого-педагогічна компетентність

Управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів

Використання психологічних навичок і прийомів

Індивідуальний підхід до учнів

Вміння розподіляти увагу (свою й учнів)

Розуміння емоційного стану учнів

Особистісні якості

Висока культура мовлення і комунікабельність

Емпатійність та доброзичливість

Рефлексивність

Креативність

Ерудиція

 

                                                                                                                              Додаток  8

                                                                                                                         до наказу № 372

                                                                                                                         від   30.11. 2015 року

 

Критерії оцінювання конкурсного випробування «Майстер-клас»

 

1. Актуальність теми й змісту.

2. Оригінальність проведення майстер-класу (форма, методи, технічні засоби).

3. Методична доцільність і цінність (можливість набуття учасниками нового методичного досвіду).

4. Успішне застосування у ході майстер-класу власних інноваційних освітніх розробок.

5. Застосування методів активізації аудиторії, інтерактивних методів.

6. Доцільне та різноманітне застосування мультимедійних засобів.

7. Професійне спілкування (комунікація, взаємодія, взаєморозуміння) з аудиторією.

8. Ерудованість.

9. Педагогічний такт.

10. Дотримання часового регламенту.

 

Майстер-клас «Я роблю це так» (тривалість – 30 хвилин) є однією з форм презентації досягнень конкурсанта як педагога, де він виконує роль «вчителя вчителів», розкриваючи методи своєї роботи та оригінальні ідеї. При проведенні майстер-класу конкурсант повинен вибрати таку форму проведення, яка б захопила аудиторію.  Проводячи майстер-клас, учитель насамперед не прагне просто передати знання. Він намагається задіяти учасників у процес, зробити їх активними, розбудити в них те, що приховано навіть для них самих, зрозуміти й усунути те, що йому заважає в саморозвитку. Всі завдання вчителя і його дії спрямовані на те, щоб підключити уяву учасників, створити таку атмосферу, щоб вони проявили себе як творці. Це м'яке, демократичне, непомітне керівництво діяльністю.

Складові майстер-класу:

 • Постановка проблемної задачі шляхом створення проблемної ситуації.
 • Побудова алгоритму рішення даної задачі шляхом «програвання» навчальних ситуацій.
 • Психолого-педагогічне обґрунтування обраних засобів рішення задачі.
 • Рефлексія.

Критерії якості підготовки і проведення майстер-класу

Для визначення ефективності підготовки і проведення майстер-класу пропонується  використовувати такі критерії.

Презентативність. Вираженість інноваційної ідеї, рівень її представленості, культура презентації ідеї, популярність ідеї в педагогічних, методичних та практичних аспектах освіти.

Ексклюзивність. Яскраво виражена індивідуальність (масштаб і рівень реалізації ідей). Вибір, повнота та оригінальність вирішення інноваційних ідей.

Прогресивність. Актуальність і науковість змісту і прийомів навчання, наявність нових ідей, що виходять за рамки стандарту і відповідних тенденціям сучасної освіти та методики навчання предмета, здатність не тільки методичного, але і до наукового узагальнення досвіду.

Вмотивованість. Наявність прийомів і умов мотивації, включення кожного в активну творчу діяльність зі створення нового продукту діяльності на занятті.

Оптимальність. Достатність використовуваних засобів на занятті, їх поєднання, зв'язок з метою і результатом (проміжним і кінцевим).

Ефективність. Результативність, отримана для кожного учасника майстер-класу. Який ефект розвитку? Що це дає конкретно учасникам? Уміння адекватно проаналізувати результати своєї діяльності.

Технологічність. Чіткий алгоритм заняття (фази, етапи, процедури), наявність оригінальних прийомів актуалізації, проблематизації («розриву»), прийомів пошуку і відкриття, подиву, осяяння, рефлексії (самоаналізу, самокорекції).

Артистичність. Піднесений стиль, педагогічна харизма, здатність до імпровізації, ступінь впливу на аудиторію, ступінь готовності до поширення і популяризації свого досвіду.

Загальна культура. Ерудиція, нестандартність та інноваційність мислення, стиль спілкування, культура інтерпретації досвіду.

 

                                                                                                                               Додаток  9

                                                                                                                         до наказу № 372

                                                                                                                         від   30.11. 2015 року

 

Критерії оцінювання конкурсного випробування «Самоаналіз проведеного уроку»

 

Критерії оцінювання

Показники

Здатність до аналізу своєї діяльності

Встановлення відповідності змісту уроку із метою, завданнями та використаними технологіями. Аналіз досягнутих результатів

Критичність мислення та глибина самоаналізу

Адекватність, повнота та глибина самооцінки

 

Самоаналіз – це розбір і оцінка уроку в цілому та окремих його сторін. Самоаналіз проводиться безпосередньо після проведення уроку. Він являє собою поетапний аналіз і оцінку уроку загалом і окремих його сторін.

 Протягом 10 хвилин учитель аналізує хід уроку, результати своєї та учнівської діяльності, оцінює особливості та рівень підготовки учнів. Порівнює з іншими уроками, які проводить у своїх класах, ділиться методичними знахідками, які не вдалося використати, вказує на свої помилки та прорахунки. При цьому члени журі можуть задавати питання для одержання додаткової інформації про хід та результати діяльності вчителя і учнів на уроці. Крім того, не потрібно боятися вказати на власні помилки - журі сприйме це позитивно. Слід пам'ятати, що посилання на незапланований рівень підготовленості дітей та інші «недоліки» класу некоректним.

Оцінюється здатність учасника Конкурсу до рефлексії, вміння побачити помилки і недоліки, визначити рівень власної успішності. Педагогу важливо, з точки зору психології,  мати «внутрішній фокус контролю», тобто шукати причини ефективності або неефективності своєї діяльності у своїх професійних діях.

Для конкурсанта важливо логічно вибудувати такі види конкурсних випробувань: узагальнення досвіду роботи – конкурсний урок - самоаналіз конкурсного уроку.

 

Пам’ятка для проведення самоаналізу уроку

При проведенні самоаналізу уроку конкурсантом має бути враховане таке:

Мета і завдання уроку.

Актуалізація знань.

Формування пізнавальної мотивації.

Засвоєння нового навчального матеріалу.

Закріплення нових знань.

Подання домашнього завдання.

Визначення форми уроку.

Професійна діяльність учителя під час уроку.

Мотивованість і активність учнів.

Психологічна атмосфера уроку.

Використання технічного обладнання та наочності на уроці.

 

 

                                                                                                                              Додаток  10

                                                                                                                         до наказу № 372

                                                                                                                         від   30.11. 2015 року

 

Критерії оцінювання конкурсного випробування

«Інтернет-ресурс учителя»

Критерії оцінювання

Показники

Актуальність

Наявність повідомлень з актуальних проблем системи освіти, педагогіки

Наявність інформації про сучасні освітні нововведення

Рейтинг (кількість відвідувань)

Змістовність

Стиль й грамотність повідомлень

Оригінальність повідомлень

Технологічність

Дизайн

Мультимедійність (комбінування різних форм представлення інформації: текст, відео, звукова тощо)

Соціальність

Культура мережевого спілкування (дотримання мережевого етикету в змісті повідомлень і відповідей на запитання)

Підтримання зворотного зв’язку (відповіді на запитання, зауваження, пропозиції інших користувачів)

Позитивні оцінки контенту іншими користувачами

Значимість

Навчальна, наукова, методична цінність повідомлень для учасників навчального процесу (учнів, батьків, учителів)

Наявність власних інноваційних розробок учителя

Частота розміщення/оновлення матеріалів (за датою розміщення) 

 

 

 

 

Додав: admin (11.12.2015) | Переглядів: 213