Вітаю Вас, Гість
Сьогодні: Неділя, 30.04.2017, 09:04
Звіт за 5 років

Протягом п’яти років заклади освіти міста працювали над науково-методичною проблемою «Формування професійної компетентності учасників освітнього процесу шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій». Мозковим центром роботи була науково-методична рада, яка планувала та організовувала вивчення інноваційного досвіду педагогів, надавала консультаційну допомогу з питань впровадження інноваційних технологій навчання, керувала методичною роботою ДНЗ і ЗНЗ. Так, на розгляд методичної ради були винесені питання «Про впровадження ІКТ в педагогічну діяльність учителів», «Про запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами», «Робота з дітьми з особливими потребами», «Про реалізацію в місті Всеукраїнської акції «Нові стандарти – нова школа», «Про стан та результативність роботи шкільних методичних комісій», «Про орієнтації навчально-виховного процесу  на формування ключових і предметних компетентностей та особистісний розвиток дитини», «Про психологічне забезпечення освітнього процесу», «Про систему методичної роботи з питань формування інформаційно-технологічної компетентності педагогічних кадрів та її вплив на навчально-виховний процес», «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності в ДНЗ», «Обдарованість як соціально-педагогічне явище», «Дошкільнятам про сталий розвиток», а також організація та методичний супровід учнівських та вчительських конкурсів, олімпіад, результати моніторингових досліджень та презентації досвіду роботи вчителів і вихователів ДНЗ.

Розглянуто та рекомендовано до впровадження досвід роботи 22 педагогів  ЗОШ та ДНЗ. Здійснювалися моніторингові дослідження прородничо-математичної освіти, викладання художньої культури, музики, економіки, правознавства,  української мови, світової літератури, психології, основ здоров’я та експертиза стану виховної діяльності за напрямками «Ціннісне ставлення до мистецтва», «Ціннісне ставлення до праці», «Ціннісне ставлення до суспільства і держави», «Ціннісне ставлення до природи», «Ціннісне ставлення до себе і до людей». Також  вивчено стан національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання в ЗНЗ, стан організації цивільного захисту, стан реалізації програми розвитку дітей старшого віку «Впевнений старт» в ДНЗ.

Психологічна служба представила дослідження психологічної готовності дітей шестирічного віку до навчання в школі, ризиків виникнення різних форм насильства серед дітей і над дітьми, методично-організаційну роботу з профілактики правопорушень та пропаганди здорового способу життя.   

Одним із актуальних видів методичної роботи є педагогічні та методичні конференції, під час яких педагоги обмінюються досвідом та окреслюють напрямки роботи на перспективу.

Методична робота з педагогічними кадрами реалізовувалася на основі аналізу  діяльності  18 методичних об’єднань, 32 інтегрованих теоретичних та практичних семінарів,  творчих груп, «Школи молодого вчителя» та  диференційованого підходу до ви­бору форм, змісту, методів і засо­бів підвищення професійної компетентності  педагогічних працівників.  У рамках роботи над методичною проблемою плідно працювали міські методичні комісії. На засіданнях розглядалися питання упровадження інноваційних технологій, використання інтерактивних методів навчання, активізації пізнавальної активності учнів, виховання творчої особистості, використання мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі, упровадження інтенсивних технологій навчання, розвитку критичного мислення та заохочення до пошуку вирішення проблемних ситуацій, особистісно орієнтованого підходу до учнів. Засідання  методичних об’єднань вихователів ДНЗ, семінарські  заняття, відкриті  заходи  були присвячені  сучасним підходам до збереження, зміцнення фізичного, емоційно-психічного здоров’я дітей, вирішенню проблем формування мовленнєвої компетенції у дітей дошкільного віку, розвитку творчих здібностей вихованців ДНЗ, формуванню екологічної свідомості у дошкільнят через пошуково-дослідницьку діяльність,  створенню безпечного середовища для навчання та адаптації дітей з сімей переселенців та учасників АТО.

З метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників та залучення їх до науково-дослідницької роботи діяли творчі групи вчителів математики, англійської мови, світової літератури, початкових класів та вихователів ДНЗ, педагогів-організаторів, історії, української мови та літератури, інформатики, школа творчої майстерності «Організація роботи з обдарованими дітьми». Наслідком такої роботи стали розроблені методичні рекомендації  щодо впровадження ефективних технологій навчання, виховання, узагальнені матеріали за предметами щодо роботи з обдарованими дітьми, запропоновані плани-конспекти уроків, дидактичні завдання, сценарії виховних заходів.

Ефективним напрямком методичної роботи є  діяльність Школи становлення молодого спеціаліста. Робота Школи спланована відповідно до потреб та запитів молодих педагогів (проводиться  анкетування на початку навчального року та в кінці). Теоретичну частину занять забезпечують  методисти ММК, заступники директорів ЗОШ, практичні психологи. Практичну частину проводять учителі шкіл міста, які діляться досвідом роботи, проводять майстер-класи, відкриті уроки, виховні заходи, методичні естафети. На засіданнях розглядаються питання структури процесу навчання, оптимального поєднання методів і форм навчання, педагогічної творчості, організації роботи з обдарованими дітьми, позакласної діяльності як засобу виховання громадянськості школярів, організації роботи класних колективів.  Підсумкове  засідання ШСМС проводиться в травні як конкурс творчих звітів.

З метою удосконалення управлінської діяльності керівників шкіл проводяться семінари на високому професійному рівні. Так, слід відзначити семінар директорів на базі МНВЦ «Спадщина»  («Позашкільна освіта – запорука самореалізації творчої особистості») , спільний семінар директорів та заступників з НВР на базі ЗОШ №3(«Інноваційний потенціал школи. Який він?»), заступників директорів із ВР на базі ЗОШ №2  («Сім'я і школа. Співпраця школи і сім'ї у розвитку особистості школяра»),  заступників директорів із НВР на базі ЗОШ №4 («Методичний кабінет - організуючий центр для роботи з педагогічними кадрами»),  семінар директорів на базі ЗОШ №1 («Творча реалізація  Державного стандарту "Природничі дисципліни". Основні напрямки діяльності кабінетів природничого циклу»).

Також на базі закладів освіти міста проводяться обласні та міжміські семінари, що свідчить про високий рівень науково-методичної роботи. Так, у листопаді 2012 року в нашому місті відбувся обласний семінар методистів РМК, відповідальних за початкову освіту. У листопаді 2013 – обласний семінар-практикум «Роль шкільного лісництва у здійсненні еколого-натуралістичної , природоохоронної та дослідницької роботи» (за планом Вінницької СЮН). Також у листопаді 2012 року відбувся міжрайонний семінар заступників директорів з НВР (Ладижин – Ямпіль), у листопаді 2013 -  методичний міст (Ладижин - Жмеринка), у листопаді 2014 – міжміський семінар учителів іноземної мови (Ладижин - Тростянець), завідуючих ДНЗ (Ладижин – Немирів),  у квітні 2016 – семінар міжрайонного методичного центру психологічної служби (на базі ДНЗ «Казка»). У травні 2015 року ДНЗ «Казка» брав участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Екологія дошкільного дитинства».

У міжкурсовий період  розвиток  професійної компетентності педагогів здійснюється шляхом  їх  участі в обласних та міських науково-методичних заходах. Це семінари-практикуми, тренінги, консультації, майстер-класи, конференції для педагогічних працівників різних категорій. Так, постійним учасником обласних та всеукраїнських заходів є учитель української мови ЗОШ №4, член-кореспондент КВНЗ «ВАНО» Войтюк Л.М. Вона була активною учасницею П’ятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» в номінації «Інноваційна модель сучасної освіти»,  нагороджена  дипломом Міністерства освіти і науки України за активне впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес. У жовтні 2015 року  взяла участь у  V Всеукраїнському фестивалі педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок» у Рівному, у квітні 2016 – у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблема української ідентичності в сучасному освітньому просторі».

Заступники директорів брали участь в обласному конкурсі «Методичне забезпечення професійної компетентності педагогічних працівників» (2012). У результаті робота Солодкої І.П. (ЗОШ №3) посіла ІІ місце в номінації «Методична робота з педагогічними кадрами в ЗНЗ», робота Берегової Н.Г. (ЗОШ №2) – ІІ місце в номінації «Виховна діяльність в ЗНЗ».

Педагоги нашого міста є активними учасниками конкурсу «Вчитель року». Протягом звітного періоду у міському етапі конкурсу взяли участь 15 чоловік, в обласному – 5, з них -  Мартинюк О.П., учитель початкових класів ЗОШ №2, виборола І місце в обласному та ІІІ у Всеукраїнському конкурсах  «Вчитель року – 2014», Усатенко І.А., учитель історії ЗОШ №2 – І місце  в обласному  конкурсі  «Вчитель року – 2016».         

Конкурс «Класний керівник року» проводиться один раз у три роки. Протягом звітного періоду таких конкурсів відбулося 2, у них узяли участь 10 чоловік, в обласних етапах – 3. У результаті Сташок Н.П., учитель географії ЗОШ №2, виборола ІІІ місце в обласному конкурсі у 2016 році.

Педагоги МНВЦ «Спадщина» взяли участь та стали переможцями 4 етапу Всеукраїнського конкурсу «Парк педагогічної майстерності»: керівник гуртка Герасімов О.О. у номінації «Галерея інноваційного пошуку», керівники гуртків Неїлик Л.М., Заворотна О.П. у номінації «Галерея дозвілля». Також педагоги МНВЦ посіли перші місця в обласному конкурсі на кращу методичну розробку з науково-технічної творчості: Герасімов О.О. в номінації «Описи перспективного досвіду роботи педагогічних колективів, керівників гуртків із різних напрямків науково-технічної творчості учнівської молоді»;  Манзюк  І.А. в номінації «Розробки окремих тем гуртків відповідно до програми роботи гуртка».

Також наші вчителі є активними учасниками та переможцями обласного  конкурсу «Творча скарбничка». Протягом 5 років вони вибороли 5  призових місць у різних номінаціях.  

З метою розвитку творчої активності педагогів, пропаганди перспективного педагогічного досвіду, підтримки творчої праці вчителя щорічно проводиться конкурс «Кращий навчальний кабінет» у різних номінаціях, переможці якого нагороджуються грамотами та грошовими винагородами. У ЗНЗ визначено кращий навчальний кабінет інформатики, іноземної мови, математики, обслуговуючої праці. 3 роки поспіль переможцями конкурсу були вчителі ЗОШ №4. Також у грудні 2013р. проводився конкурс «Шкільна бібліотека», у якому взяли участь бібліотекарі ЗОШ №2, 4. Переможцем стала Юрчак М.І. (ЗОШ №4).

Активно працюють також педагоги ДНЗ, які проводять семінари, відкриті заняття, беруть участь у різноманітних конкурсах та виставках.

Оскільки учасниками освітнього процесу є не тільки педагоги, а й діти, і завданням кожного вчителя чи вихователя є виховання компетентних особистостей, значна увага відводилася роботі з обдарованими дітьми. При ММК діяла творча майстерня вчителів різних фахів, які працювали над питанням «Організація роботи з обдарованими дітьми». Створено банк даних  обдарованих дітей шкільного віку. Педагогічними працівниками у роботі  використовуються педагогічні технології на основі інтенсифікації діяльності учнів:  інтерактивні методи навчання і виховання, проблемне навчання, проектні технології, технологія розвивального навчання.

 У навчальних закладах  визначені основні напрями роботи з обдарованими учнями: розвиток організаторських здібностей учнів у роботі органів учнівського самоврядування, організація інтелектуальних конкурсів, науково-дослідницької роботи, краєзнавчо-пошукової роботи та музейної справи, організація роботи гуртків за інтересами, спортивних секцій на базі шкіл. Результатом такої роботи стали досягнення наших учнів у найрізноманітніших конкурсах та олімпіадах на обласному та Всеукраїнському етапах. За 5 років школярі вибороли 72 призових місця в обласних олімпіадах. Також школярі  навчалися в МАН та займали призові місця в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт. Уже стало традицією проведення у школах міста Міжнародного конкурсу знавців української мови та літератури ім. П. Яцика, мовно-літературного конкурсу ім.. Т.Г.Шевченка, конкурсу учнівської творчості. Найкращих результатів протягом п’яти років досягли школярі: Калевич О. (ЗОШ №2) – 8 призових місць, Осадча М. (ЗОШ №4) – 6 призових місць, Яроменко А. (ЗОШ №2) – 8 призових місць, Стасій В. (ЗОШ №2)  – 5 призових місць, Іщенко Я. (ЗОШ №4) – 7 призових місць. Важливим підґрунтям для підготовки учнів до участі в предметних олімпіадах  та  досягнення високих результатів у середніх та старших класах є олімпіади з української мови та математики, які проводяться щороку в березні серед 4-класників.

Крім олімпіади з математики, за ініціативи та активного сприяння вчителів, школярі беруть участь в Міжнародному чемпіонаті з розв’язування логічних задач та змаганні з усного рахунку «Прангліміне».

У кожному навчальному закладі міста та в міському методичному кабінеті створено банк даних обдарованих дітей, який нараховує  191 особу, що становить 8,6 % від загальної кількості школярів. Банк даних сформовано за такими категоріями:

  • Інтелектуальна сфера;  
  • Сфера художньої діяльності; 
  • Спортивна сфера.

Також формується Банк даних обдарованих дітей дошкільного віку з метою внесення корективів у роботу відділу освіти та ММК з цього напрямку, наступності у роботі ДНЗ та ЗНЗ, підтримки та стимулювання творчих дошкільнят та їх вихователів. Відділом освіти започатковане проведення міського фестивалю дитячої творчості серед дошкільнят «Музична краплинка».  Також 2015 року серед вихованців дошкільних закладів уперше проведено конкурс «Крок до поезії», який планується надалі проводити постійно.

Щорічно проводиться загальноміське свято обдарованих дітей, де переможці міських, обласних олімпіад з базових дисциплін, конкурсів, спартакіад нагороджуються преміями. З 2011 по 2015 р. на нагородження преміями учнів було виділено  60 тис. грн., цього року на нагородження дітей-переможців олімпіад та конкурсів заплановано 20 тис. грн.  Для підтримки та розвитку дітей-творчих особистостей проводяться різноманітні заходи: зустрічі з видатними людьми-земляками, екскурсії до музеїв, відвідування театрів, Вінницької обласної філармонії, функціонують предметні гуртки та факультативи (на базі ЗОШ – 32, які відвідують 506 дітей, на базі МНВЦ – 100, у яких займаються 1096 учнів). Протягом 2014-2015 рр.  при ММК працювала творча група вчителів різних фахів, темою дослідження якої була організація роботи з обдарованими дітьми. 

Отже, роботу над методичною проблемою «Формування професійної компетентності учасників освітнього процесу шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій» можна вважати доцільною, ефективною та результативною.

Але є окремі зауваження за наслідками роботи над методичною проблемою. Організація ефективної роботи районної методичної служби повинна будуватись враховуючи наступні принципи:

  1. Розуміння вчителя як носія педагогічної творчості. Саме він організовує освітній простір в навчальних закладах і свідомо й вільно обирає форми і методи навчання, планує рух учнів від незнання до знання, до самостійного мислення й практики.
  2. Основними джерелами діяльності методичної служби повинні стати наука, практичний досвід і творчість педагогічних працівників.
  3. Будь яка модель методичної служби повинна максимально задовольняти соціальний попит на педагогічні та методичні послуги на основі моніторингових досліджень.
  4. Діяльність методичної служби має бути орієнтована на досягнення і підтримання високої якості освітнього процесу, заснованого на сучасній педагогічній парадигмі, новому педагогічному мисленні, індивідуальному стилі професійної діяльності педагога, а також сучасних педагогічних технологіях.

Методичні рекомендації 
стосовно покращення ефективності організації 
науково-методичної роботи в  методичному кабінеті 
та загальноосвітніх навчальних закладах

1. Підсилювати спрямованість науково-методичної роботи на професійний розвиток педагогів з урахуванням його особистості (у тому числі рівня сформованості професійної компетентності), особливостей навчального закладу та підвищення кваліфікації.

2. Забезпечувати підвищення якості та результативності психологічного супроводу навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста.

3. Упроваджувати інноваційні форми організації методичного супроводу процесу вдосконалення професійної компетенції вчителів: методичні тренінги, педагогічні студії, школи педмайстерності, управлінські та методичні практикуми, педагогічні консиліуми, авторські заняття.

4. Активізувати моніторингові дослідження стану професійного рівня педагогів.

5. Удосконалюти роботу з вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду.

6. Систематично вивчати фахові потреби педагогів у методичних послугах та формувати банк освітніх послуг та продуктів.

7. Сприяти удосконаленню змісту методичної роботи, застосовуючи наступні інтерактивні форми: майстер-клас, презентацію, організаційно-ділові ігри, круглий стіл, тренінги, дебати, практикуми.

8. Сприяти підвищенню рівня діяльності методичних об’єднань за  наступними критеріями: позаурочна діяльність, методична продукція та якість знань, ступінь навченості учнів з предмета.

9. Систематично вивчати професійні потреби молодих вчителів та проводити діагностику їх професійних якостей.

10. Адаптувати тематику засідань методичних  об’єднань до потреб молодих спеціалістів, приділивши увагу питанням організації  навчально-виховного процесу, проведенню виховних заходів та науковій організації праці.

Методична проблема, над якою працюватимуть заклади освіти протягом наступних 5 років – «Від інноваційного змісту освіти через майстерність педагога до формування компетентної, національно свідомої особистості школяра»

Етапи роботи над методичною проблемою:

І – підготовчий (2016-17 н.р.)

ІІ – організаційно-моделюючий (2017-18 н.р.)

ІІІ – креативний  (2018-19 н.р.)

ІV – коригуючий (2019-20 н.р.)

V – підсумковий (2020-2021 н.р.)

Додав: admin (05.05.2016) | Переглядів: 147